Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

T  vilkår for brugsaftale t  

 

LÆS VENLIGST DENNE VILKÅR FOR BRUG AF AFTALE (“BRUGSVILKÅRENE” ELLER “AFTALEN”) OMHYGGELIGT.  DETTE WEBSTED OG ENHVER ANDRE WEBSTED FOR NEXHEALTH TECHNOLOGIES, INC. (SAMLET "WEBSITET") OG OPLYSNINGERNE PÅ DET ER KONTROLLERET AF GLOBAL COALTION FOR MELANOMA PATIENT ADVOCACY  ("SELSKAB").  DISSE VILKÅR FOR BRUG STYRER BRUGEN AF WEBSTEDET OG GÆLDER FOR ALLE INTERNETBRUGERE, DER BESØGER WEBSTEDET.  VED AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE WEBSTEDET PÅ NOGEN MÅDE. VED AT Browse WEBSTEDET OG/ELLER Browse PÅ WEBSTEDET, ERKLÆRER DU AT (1) DU HAR LÆST, FORSTÅET OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRNE FOR BRUG, (2) DU ER MÅDET TIL AT INDGIVE EN BINDENDE KONTRAKT MED OG (3) DU HAR BEMYNDIGELSE TIL AT INDGÅ BETINGELSERNE FOR BRUG PERSONLIGT ELLER PÅ VEGNE AF DEN ENHED, DU HAR NÆVGT SOM BRUGER, OG TIL AT BINDE DENNE ENHED TIL BETINGELSERNE FOR BRUG.  UDTRYKKET "DU" HENVISER TIL DEN INDIVIDUELLE ELLER JURIDISKE ENHED, EVENTUELLT, IDENTIFICERET SOM BRUGERN, DA DU REGISTREREDE DU PÅ WEBSTEDET.  HVIS DU IKKE ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE FOR BRUG, MÅ DU IKKE FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE DENNE WEBSTED.

BEMÆRK VENLIGST, AT Aftalen til enhver tid kan ændres af virksomheden efter eget skøn.  Når der er foretaget ændringer, vil virksomheden gøre en ny kopi af aftalen om brugsbetingelser tilgængelig på webstedet.  Vi vil også opdatere "Sidst opdateret"-datoen øverst i aftalen om vilkår for brug.  Virksomheden kan kræve, at du giver samtykke til den opdaterede aftale på en specificeret måde, før yderligere brug af hjemmesiden er tilladt.  Hvis du ikke accepterer nogen ændring(er) efter at have modtaget en meddelelse om sådanne ændringer, skal du stoppe med at bruge hjemmesiden.  Ellers udgør din fortsatte brug af hjemmesiden din accept af sådanne ændringer.  

 

KONTROLLER VENLIGST REGELMÆSSIG HJEMMESIDE FOR AT SE DE DÅ GÆLDENDE VILKÅR.

 1. BRUG AF HJEMMESIDE.  Vores websted giver brugere adgang til kurateret indhold relateret til melanom, herunder information og artikler relateret til diagnose, behandling og bevidsthed. ALLE OPLYSNINGER LEVERET AF VIRKSOMHEDEN  GØRES TILGÆNGELIG VIA WEBSTEDET UDBYDES KUN TIL INFORMATIONSFORMÅL OG ER IKKE EN ANBEFALING ELLER GODKENDELSE AF NOGEN DET GENERELT, ENHED ELLER BEHANDLING ELLER REPRÆSENTATION, SOM ET BESTEMT LÆGEMIDDEL, EN BESTEMMELSE ELLER BEHANDLING ER SIKKER, FOR DIG. SPØRGSMÅL VEDRØRENDE EVENTUELLE LÆGEMIDLER, UDSTYR ELLER BEHANDLING SKAL INDSTILLES TIL DIN SUNDHEDSBYDER.
   

Ring 911, hvis du har brug for akut lægehjælp.
 

 1. Brug. Hjemmesiden er beskyttet af copyright-love i hele verden.  I henhold til aftalen giver virksomheden dig en begrænset licens til at gengive dele af hjemmesiden til dine personlige eller interne forretningsformål.
   

 2. Visse begrænsninger.  Rettighederne tildelt dig i aftalen er underlagt følgende begrænsninger: (a) du må ikke licensere, sælge, udleje, lease, overføre, tildele, reproducere, distribuere, hoste eller på anden måde kommercielt udnytte hjemmesiden eller nogen del af hjemmesiden ; (b) du må ikke indramme eller bruge indramningsteknikker til at omslutte noget varemærke, logo eller andet mærke (herunder billeder, tekst, sidelayout eller form) fra virksomheden; (c) du må ikke bruge metatags eller anden "skjult tekst" ved at bruge virksomhedens navn eller varemærker; (d) du må ikke ændre, oversætte, tilpasse, flette, lave afledte værker af, adskille, dekompilere, omvendt kompilere eller omvendt konstruere nogen del af webstedet, undtagen i det omfang de foregående begrænsninger udtrykkeligt er forbudt i henhold til gældende lovgivning; (e) du må ikke bruge nogen manuel eller automatiseret software, enheder eller andre processer (inklusive men ikke begrænset til edderkopper, robotter, skrabere, crawlere, avatarer, dataminingværktøjer eller lignende) til at "skrabe" eller downloade data fra ethvert web sider på webstedet (bortset fra at vi giver operatørerne af offentlige søgemaskiner tilbagekaldelig tilladelse til at bruge edderkopper til at kopiere materialer fra webstedet udelukkende med det formål og udelukkende i det omfang, det er nødvendigt for at skabe offentligt tilgængelige søgbare indekser af materialerne, men ikke caches eller arkiver af sådanne materialer); (f) undtagen som udtrykkeligt angivet heri, må ingen del af hjemmesiden kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, vises, postes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde; og (g) du må ikke fjerne eller ødelægge nogen copyright-meddelelser eller andre ejendomsretlige markeringer indeholdt på eller på webstedet. Enhver fremtidig udgivelse, opdatering eller anden tilføjelse til hjemmesiden er underlagt aftalen.  Virksomheden, dens leverandører og tjenesteudbydere forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er givet i aftalen.  Enhver uautoriseret brug af hjemmesiden ophæver de licenser, som virksomheden har givet i henhold til aftalen.
   

 1. EJENDOMSRET.
   

  1. Internet side.  Du accepterer, at virksomheden  og dets leverandører ejer alle rettigheder, titel og interesser i webstedet.  Du må ikke fjerne, ændre eller tilsløre nogen ophavsret, varemærke, servicemærke eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder, der er inkorporeret i eller ledsaget af webstedet.
    

  2. Licens til dit indhold.  Du giver virksomheden en fuldt betalt, royaltyfri, evigvarende, uigenkaldelig, verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv og fuldt underlicenserbar ret og licens til at bruge og reproducere enhver tekst, billeder eller andet indhold ("indhold"), som du uploader eller gøre tilgængeligt via webstedet ("dit indhold") (helt eller delvist) med det formål at drive og levere webstedet.  Du garanterer, at indehaveren af enhver verdensomspændende intellektuel ejendomsret, herunder moralske rettigheder, til dit indhold, fuldstændigt og effektivt har givet afkald på alle sådanne rettigheder og gyldigt og uigenkaldeligt givet dig retten til at give den ovennævnte licens.  Du accepterer, at du, ikke virksomheden, er ansvarlig for alt dit indhold, som du uploader, distribuerer, videregiver, transmitterer eller på anden måde leverer ("Gør tilgængeligt") på eller på webstedet.  
    

  3. Feedback.  Du accepterer, at indsendelse af ideer, forslag, dokumenter og/eller forslag til virksomheden gennem dens forslag, feedback, wiki, forum eller lignende sider ("Feedback") er på egen risiko, og at virksomheden ikke har nogen forpligtelser (inklusive uden begrænsning af fortrolighedsforpligtelser) med hensyn til sådan feedback.  Du erklærer og garanterer, at du har alle nødvendige rettigheder til at indsende feedback.  Du giver hermed virksomheden en fuldt betalt, royaltyfri, evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv og fuldt underlicenserbar ret og licens til at bruge, reproducere, udføre, vise, distribuere, tilpasse, ændre, omformatere, skabe afledte produkter værker af, og på anden måde kommercielt eller ikke-kommercielt udnytte på nogen måde, enhver og al feedback, og til at underlicensere ovenstående rettigheder, i forbindelse med drift og vedligeholdelse af hjemmesiden og/eller virksomhedens virksomhed.
    

 2. BRUGERADFØRING.  Som en betingelse for brugen accepterer du ikke at bruge hjemmesiden til noget formål, der er forbudt i henhold til denne aftale eller gældende lov. Du må ikke (og må ikke tillade nogen tredjepart) hverken (a) foretage nogen handling eller (b) gøre noget indhold tilgængeligt på eller gennem webstedet, der: (i) krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret, rettigheder til offentlighed eller andre rettigheder for enhver person eller enhed; (ii) er ulovlig, truende, krænkende, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, vildledende, svigagtig, krænker en andens privatliv, skadevoldende, obskøn, stødende eller profan; (iii) udgør uautoriseret eller uopfordret reklame, uønsket eller masse-e-mail; (iv) involverer kommercielle aktiviteter og/eller salg, såsom konkurrencer, lotterier, byttehandel, reklamer eller pyramidespil uden virksomhedens forudgående skriftlige samtykke; (v) efterligner enhver person eller enhed, inklusive enhver medarbejder eller repræsentant for virksomheden; (vi) griber ind i eller forsøger at gribe ind i den korrekte funktion af webstedet eller brugen af webstedet på nogen måde, som ikke udtrykkeligt er tilladt i denne aftale; eller (vii) forsøg på at deltage i eller deltage i enhver potentielt skadelig handling, der er rettet mod webstedet, herunder men ikke begrænset til at krænke eller forsøge at krænke sikkerhedsfunktioner på webstedet, ved at bruge manuel eller automatiseret software eller andre midler til at få adgang til , "skrabe", "crawle" eller "edderkop" alle sider på webstedet, introducere vira, orme eller lignende skadelig kode på webstedet, eller forstyrre eller forsøge at forstyrre brugen af  webstedet af enhver anden bruger, vært eller netværk, herunder ved hjælp af overbelastning, "oversvømmelse", "spamming", "mailbombning" eller "nedbrud" af webstedet.
   

 3. UNDERSØGELSER.  Virksomheden kan, men er ikke forpligtet til, overvåge eller gennemgå hjemmesiden og indholdet til enhver tid.  Uden at begrænse ovenstående, har virksomheden ret til efter eget skøn at fjerne noget af dit indhold af en hvilken som helst grund (eller ingen grund), herunder hvis sådant indhold overtræder aftalen eller enhver gældende lov.  Selvom virksomheden ikke generelt overvåger brugeraktivitet, der forekommer i forbindelse med hjemmesiden eller indholdet, forbeholder virksomheden sig retten til at undersøge sådanne overtrædelser, hvis virksomheden bliver opmærksom på eventuelle overtrædelser fra din side af nogen bestemmelse i aftalen, og virksomheden kan på egen hånd skøn, øjeblikkeligt opsige din licens til at bruge hjemmesiden eller ændre, ændre eller fjerne dit indhold, helt eller delvist, uden forudgående varsel til dig.
   

 4. INGEN GEBYRER. Virksomheden opkræver i øjeblikket ingen gebyrer for brugen af hjemmesiden, men virksomheden forbeholder sig retten til at opkræve gebyrer i fremtiden.
   

 5. Skadesløsholdelse.  Du accepterer at holde virksomheden, dets forældre, datterselskaber, tilknyttede selskaber, embedsmænd, ansatte, agenter, partnere, leverandører og licensgivere (hver, en "Virksomhedspart" og tilsammen "Virksomhedsparterne") skadesløs for eventuelle tab, omkostninger , forpligtelser og udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer) relateret til eller opstået af et eller flere af følgende: (a) Dit indhold; (b) din brug af eller manglende evne til at bruge hjemmesiden; (c) din overtrædelse af aftalen; eller (d) din overtrædelse af gældende love, regler eller regler.  Virksomheden forbeholder sig ret til for egen regning at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, der ellers er underlagt skadesløsholdelse fra dig, i hvilket tilfælde du vil samarbejde fuldt ud med virksomheden om at hævde ethvert tilgængeligt forsvar.  Denne bestemmelse kræver ikke, at du holder nogen af selskabsparterne skadesløs for nogen samvittighedsløs kommerciel praksis fra en sådan parts side eller for en sådan parts bedrageri, bedrag, falske løfter, vildledning eller fortielser, eller undertrykkelse eller udeladelse af væsentlige fakta i forbindelse med den leverede hjemmeside. Herunder.  Du accepterer, at bestemmelserne i dette afsnit vil overleve enhver opsigelse af aftalen og/eller din adgang til webstedet.
   

 6. FRASKRIVELSE AF GARANTIER OG BETINGELSER.

  1. Som Er. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT I DET OMFANG DET ER TILLADT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, ER DIN BRUG AF WEBSTEDET PÅ DIN EGEN RISIKO, OG WEBSTEDET ER  LEVERET PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" BASIS MED ALLE FEJL.  VIRKSOMHEDSPARTER FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, REPRÆSENTATIONER OG BETINGELSER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED FOR SALGBARHED FOR ANVENDELSE, .  
    

   1. SELSKABSPARTER GIVER INGEN GARANTI, REPRÆSENTATION ELLER BETINGELSER FOR, AT: (1) WEBSTEDET VIL OPFYLDE DINE KRAV; (2) DIN BRUG AF WEBSTEDET VIL VÆRE UAFBRUDT, TIL TIDEN, SIKKER ELLER FEJLFRI; ELLER (3) DE RESULTATER, DER KAN OPNÅES VED BRUG AF WEBSTEDET, VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE.
     

   2. ETHVERT INDHOLD, DER DOWNLOADES FRA ELLER PÅ ANDEN MÅDE FÅR ADGANG TIL GENNEM WEBSTEDET, ER ADGANG TIL PÅ EGEN RISIKO.
     

   3. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDT ELLER SKRIFTLIG, FÅET FRA VIRKSOMHEDEN ELLER GENNEM WEBSTEDET VIL OPRETTE NOGEN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER LEVET HERI.
     

  2. Virksomheden yder ikke medicinsk behandling. DET ER VIGTIGT AT FORSTÅ, AT VIRKSOMHEDEN IKKE GIVER LÆGEBEHANDLING, rådgivning eller information. VIRKSOMHEDEN ER IKKE EN LICENSERET LÆGEUDBYDER, OG VIRKSOMHEDEN HANDLER IKKE PÅ NOGEN MÅDE I EN SUNDHEDSPROFESSIONEL KAPACACITET.  SØG ALTID DIN LÆGE ELLER ANDEN KVALIFICERET SUNDHEDSPRÆKTIGER RÅD VEDRØRENDE DIN LIGE TILSTAND ELLER ANVENDELSE (ELLER FREKVENS) AF NOGEN MEDICIN ELLER MEDICINSK UDSTYR. ALLE OPLYSNINGER LEVERET AF VIRKSOMHEDEN  GØRES TILGÆNGELIG VIA WEBSTEDET UDBYDES KUN TIL INFORMATIONSFORMÅL OG ER IKKE EN ANBEFALING ELLER GODKENDELSE AF NOGEN DET GENERELT, ENHED ELLER BEHANDLING ELLER REPRÆSENTATION, SOM ET BESTEMT LÆGEMIDDEL, EN BESTEMMELSE ELLER BEHANDLING ER SIKKER, FOR DIG. SPØRGSMÅL VEDRØRENDE EVENTUELLE LÆGEMIDLER, UDSTYR ELLER BEHANDLING SKAL INDSTILLES TIL DIN SUNDHEDSBYDER. UNDGÅ ALDRIG OVERSIGT AF PROFESSIONEL LÆGISK RÅDGIVNING ELLER FORSINK AT SØGE DEN PÅ GRUND AF NOGET, DU HAR LÆST I FORBINDELSE MED VORES TJENESTER. RÅDGØR ALTID DIN SUNDHEDSPERSONALE, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER BEKYKRINGER VEDRØRENDE DIT SUNDHED ELLER TILSTAND ELLER OPLEVER ÆNDRINGER I DIN TILSTAND ELLER SUNDHEDSSTATUS. VIRKSOMHEDEN LEVERER IKKE NØDTJENESTER.
    

 7. ANSVARSBEGRÆNSNING.
   

  1. Ansvarsfraskrivelse for visse skader.  DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT VIRKSOMHEDSPARTERNE I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG LOVGIVNING UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB AF FORTJENESTE, INDTÆGTER ELLER DATA, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGENDE SKADER PÅ SKADER. INTERPRODUKTION ELLER BRUG, VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE ELLER INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER I HVERT TILFÆLDE, UANSET HVORDAN VIRKSOMHEDEN ER BLEVET OPLYSET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, SOM OPSTÅR AF ELLER I SAMMENHÆNG MED ANDET I FORBINDELSE MED MIG. BRUGERE AF WEBSTEDET, PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, DER FØLGER AF: (a) BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED TIL AT BRUGE WEBSTEDET; (b) OMKOSTNINGERNE VED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER SOM RESULTERER AF ENHVER VARER, DATA, INFORMATION ELLER TJENESTER KØBET ELLER OPNÅET; ELLER MODTAGET MEDDELELSER FOR TRANSAKTIONER INDGÅET VIA WEBSTEDET; (c) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA; (d) ERKLÆRINGER ELLER OPFØRSEL FRA EN TREDJEPART PÅ WEBSTEDET; ELLER (e) ENHVER ANDRE FORHOLD, DER ER RELATERET TIL WEBSTEDET, UANSETT BASEREDE PÅ GARANTI, OPHAVSRET, KONTRAKT, ORGANISATION (HERunder Uagtsomhed), PRODUKTANSVAR ELLER ENHVER ANDEN JURIDISK TEORI.  OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING AF ANSVAR GÆLDER IKKE FOR EN VIRKSOMHEDSPARTS ANSVAR FOR (i) DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF EN VIRKSOMHEDSPARTS Uagtsomhed; ELLER FOR (ii) ENHVER SKADE FORÅRSAGET AF EN VIRKSOMHEDSPARTS SVIG ELLER SVIG UDSÆTNING.
    

  2. Ansvarsloft.  I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG LOVGIVNING, ER SELSKABSPARTER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR MERE END DET STØRRE AF (a) $100; eller (b) RETSMIDDELEN ELLER STRAF PÅLÆGGET AF STATUTTEN, SOM SÅDAN KRAV OPSTÅR.  OVENSTÅENDE ANSVARSLÆT GÆLDER IKKE FOR EN VIRKSOMHEDSPARTS ANSVAR FOR (i) DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF EN VIRKSOMHEDSPARTS Uagtsomhed; ELLER FOR (ii) ENHVER SKADE FORÅRSAGET AF EN VIRKSOMHEDSPARTS SVIG ELLER SVIG UDSÆTNING.
    

  3. Brugerindhold.  UNDTAGET VIRKSOMHEDENS FORPLIGTELSER TIL AT BESKYTTE DINE PERSONLIGE DATA SOM ANGIVET I VIRKSOMHEDENS FORTROLIGHEDSPOLITIK, PÅTAGER VIRKSOMHEDEN INTET ANSVAR FOR AKTUELIGHED, SLETNING, FEJLEVERING ELLER MANGLENDE AT GEMME NOGET INDHOLD, DER IKKE ER INDHOLDET, ), BRUGERKOMMUNIKATIONER ELLER PERSONLIGE INDSTILLINGER.
    

  4. Udelukkelse af skader.  VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE SKADER.  HVIS DISSE LOVGIVNING GÆLDER FOR DIG, GÆLDER NOGLE ELLER ALLE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER.
    

  5. Grundlaget for handelen.  BEGRÆNSNINGERNE FOR SKADER ANGIVET OVEN ER GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I GRUNDLAGET FOR AFTALET MELLEM VIRKSOMHEDEN OG DIG.
    

 8. OVERVÅGNING OG HÅNDHÆVELSE.  Virksomheden forbeholder sig retten til: (a)  fjerne eller nægte at sende noget af dit indhold af en eller anden grund efter vores eget skøn; (b) træffe enhver handling med hensyn til noget af dit indhold, som vi anser for nødvendigt eller passende efter vores eget skøn, herunder hvis vi mener, at sådant indhold krænker denne aftale, krænker enhver intellektuel ejendomsret eller anden rettighed tilhørende en person eller enhed, truer den personlige sikkerhed for brugere af hjemmesiden eller offentligheden, eller kunne skabe ansvar for virksomheden; (c) videregive din identitet eller andre oplysninger om dig til enhver tredjepart, der hævder, at materiale, som du har lagt ud, krænker deres rettigheder, herunder deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller deres ret til privatliv; (d) tage passende juridiske skridt, herunder uden begrænsning, henvisning til retshåndhævelse for enhver ulovlig eller uautoriseret brug af hjemmesiden; og/eller (e) opsige eller suspendere din adgang til hele eller dele af hjemmesiden af en eller anden grund, herunder uden begrænsning, enhver overtrædelse af denne aftale.
   

Hvis virksomheden bliver opmærksom på eventuelle overtrædelser fra din side af aftalen, forbeholder virksomheden sig retten til at undersøge sådanne overtrædelser.  Hvis virksomheden, som et resultat af efterforskningen, mener, at der har fundet kriminel aktivitet sted, forbeholder virksomheden sig retten til at henvise sagen til og til at samarbejde med enhver og alle relevante juridiske myndigheder.  Virksomheden er berettiget til, undtagen i det omfang, det er forbudt i henhold til gældende lov, til at videregive enhver information eller materiale på eller på hjemmesiden, herunder dit indhold, i virksomhedens besiddelse i forbindelse med din brug af hjemmesiden, til (i) at overholde gældende love, juridisk proces eller regeringsanmodning; (ii) håndhæve aftalen, (iii) reagere på eventuelle påstande om, at dit indhold krænker tredjeparters rettigheder, (iv) svare på dine anmodninger om kundeservice, eller (v) beskytte virksomhedens rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed, dets registrerede brugere eller offentligheden, og alle håndhævelses- eller andre embedsmænd, som virksomheden efter eget skøn mener er nødvendig eller passende.
 

 1. LØBETID OG OPSIGELSE.  
   

  1. Semester.  Aftalen begynder på den dato, hvor du accepterer dem (som beskrevet i præamblen ovenfor) og forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger hjemmesiden, medmindre den opsiges tidligere i overensstemmelse med aftalen.

  2. Forudgående brug.  Uanset ovenstående anerkender og accepterer du hermed, at aftalen startede på det tidligere tidspunkt, der indtræffer af (a) den dato, hvor du første gang brugte webstedet eller (b) den dato, du accepterede aftalen, og at den forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruge hjemmesiden, medmindre den tidligere er opsagt i overensstemmelse med aftalen.

  3. Opsigelse af tjenester af virksomheden.  Virksomheden kan opsige denne aftale til enhver tid, herunder hvis du væsentligt har overtrådt en bestemmelse i aftalen, eller hvis virksomheden er forpligtet til at gøre det ved lov (f.eks. hvor leveringen af hjemmesiden er eller bliver ulovlig), har virksomheden retten til, straks og uden varsel, at suspendere eller afslutte din adgang til hjemmesiden. Du accepterer, at alle opsigelser på grund af årsag skal foretages efter virksomhedens eget skøn.

  4. Virkning af opsigelse.     Ved opsigelse af denne aftale ophører din ret til at bruge hjemmesiden automatisk med det samme. Alle bestemmelser i Aftalen, som i sagens natur bør overleve, skal overleve opsigelse af Tjenester, herunder uden begrænsning, ejerskabsbestemmelser, garantifraskrivelser og begrænsning af ansvar.
    

 2. INTERNATIONALE BRUGERE.  Hjemmesiden kan tilgås fra lande rundt om i verden og kan indeholde referencer til indhold, der ikke er tilgængeligt i dit land.  Disse referencer antyder ikke, at virksomheden har til hensigt at annoncere sådant indhold i dit land.  Hjemmesiden kontrolleres og tilbydes af virksomheden fra dets faciliteter i USA. Virksomheden giver ingen erklæringer om, at hjemmesiden er passende eller tilgængelig til brug andre steder.  De, der tilgår eller bruger webstedet fra andre lande, gør det efter eget ønske og er ansvarlige for overholdelse af lokal lovgivning.
   

 3. GENERELLE BESTEMMELSER.
   

  1. Elektronisk kommunikation.  Kommunikationen mellem dig og virksomheden kan foregå via elektroniske midler, uanset om du besøger hjemmesiden eller sender virksomhedens e-mails, eller om virksomheden sender meddelelser på hjemmesiden eller kommunikerer med dig via e-mail.  Til kontraktlige formål, (a) giver du dit samtykke til at modtage kommunikation fra virksomheden i elektronisk form; og (b) acceptere, at alle vilkår og betingelser, aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, som virksomheden leverer til dig elektronisk, opfylder ethvert lovkrav, som sådan kommunikation ville opfylde, hvis det var skriftligt.  Ovenstående påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder, herunder men ikke begrænset til Electronic Signatures in Global and National Commerce Act at 15 USC §7001 et seq. ("E-Sign").
    

  2. Frigøre.  Du fritager hermed virksomhedsparter og deres efterfølgere fra krav, krav, ethvert og alle tab, skader, rettigheder og handlinger af enhver art, herunder personskader, dødsfald og ejendomsskade, der enten er direkte eller indirekte relateret til eller opstår som følge af interaktioner med eller adfærd hos andre brugere af enhver art, der opstår i forbindelse med eller som et resultat af aftalen eller din brug af hjemmesiden, herunder, uden begrænsning, råd, anbefalinger, behandlinger og information leveret af tredjepartsindhold via hjemmesiden .  Hvis du er bosiddende i Californien, giver du herved afkald på California Civil Code Section 1542, som siger: "En generel frigivelse omfatter ikke krav, som kreditor eller frigiver ikke ved eller har mistanke om at eksistere i hans eller hendes favør på tidspunktet for fuldbyrdelse af frigivelsen, og som, hvis han eller hende vidste det, ville have påvirket hans eller hendes forlig med skyldneren eller den frigivne part væsentligt."  Ovenstående frigivelse gælder ikke for krav, krav eller tab, skader, rettigheder og handlinger af nogen art, herunder personskader, dødsfald eller ejendomsskade for enhver samvittighedsløs kommerciel praksis fra en virksomhedspart eller for en sådan parts bedrageri, bedrag, falske, løfter, urigtige fremstillinger eller fortielser, undertrykkelse eller udeladelse af enhver væsentlig kendsgerning i forbindelse med webstedet eller nogen tjenester leveret heri.
    

  3. Opgave.  Aftalen og dine rettigheder og forpligtelser heri må ikke overdrages, overdrages, delegeres eller på anden måde overføres af dig uden virksomhedens forudgående skriftlige samtykke, og enhver forsøg på overdragelse, underentreprise, delegering eller overførsel i strid med ovenstående vil være ugyldig. .
    

  4. Force majeure.  Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen forsinkelse eller manglende udførelse som følge af årsager uden for dets rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, Guds handlinger, krig, terrorisme, optøjer, embargoer, handlinger fra civile eller militære myndigheder, brand, oversvømmelser, ulykker, strejker eller mangel på transportfaciliteter, brændstof, energi, arbejdskraft eller materialer.
    

  5. Eksklusivt mødested.  I det omfang parterne i henhold til denne aftale har tilladelse til at indlede retssager ved en domstol, er både du og virksomheden enige om, at alle krav og tvister, der opstår som følge af eller relateret til aftalen, udelukkende vil blive behandlet ved de statslige eller føderale domstole i San Mateo County , Californien.
    

  6. Lovvalg. Betingelserne og enhver handling relateret hertil vil blive styret og fortolket af og under lovene i staten CALIFORNIA, i overensstemmelse med Federal Arbitration Act, uden at give virkning til nogen principper, der giver mulighed for anvendelse af loven i en anden jurisdiktion.  De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationale køb af varer gælder ikke for AFTALE.
    

  7. Valg af sprog.  Det er parternes udtrykkelige ønske, at aftalen og alle relaterede dokumenter er udfærdiget på engelsk. C'est la volonté expresse des parties que la presente konventionen ainsi que les dokumenter qui s'y rattacent soient rediges en anglais.
    

  8. Varsel.  Hvor virksomheden kræver, at du oplyser en e-mail-adresse, er du ansvarlig for at give virksomheden din seneste e-mailadresse.  I tilfælde af, at den sidste e-mail-adresse, du har givet til virksomheden, ikke er gyldig, eller af en eller anden grund ikke er i stand til at levere til dig nogen meddelelser, der kræves/tillades af aftalen, vil virksomhedens afsendelse af e-mailen, der indeholder en sådan meddelelse, ikke desto mindre udgør en effektiv meddelelse.  Du kan give besked til virksomheden på følgende adresse: 1420 K Street, NW, 7th Floor, Washington, DC 20005.  [BB1]  En sådan meddelelse skal anses for at være givet, når den modtages af virksomheden med brev leveret af nationalt anerkendt dag-til-dag leveringstjeneste eller førsteklasses forudbetalt post på ovenstående adresse.
    

  9. Afkald.  Enhver frafaldelse eller undladelse af at håndhæve nogen bestemmelse i Aftalen ved én lejlighed vil ikke blive betragtet som en frafaldelse af nogen anden bestemmelse eller af en sådan bestemmelse ved nogen anden lejlighed.
    

  10. Adskillelighed.  Hvis en del af denne aftale holdes ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den del fortolkes på en måde, så den så tæt som muligt afspejler parternes oprindelige hensigt, og de resterende dele forbliver i fuld kraft og virkning.
    

  11. Hele aftalen.  Aftalen er den endelige, fuldstændige og eksklusive aftale mellem parterne med hensyn til emnet heraf og erstatter og sammenlægger alle tidligere drøftelser mellem parterne med hensyn til sådanne emner.
    

 4. INTERNATIONALE BESTEMMELSER.  Følgende bestemmelser gælder kun, hvis du befinder dig i nedenstående lande.
   

  1. Det Forenede Kongerige.  En tredjepart, som ikke er en part i aftalen, har ingen ret i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 til at håndhæve nogen bestemmelse i aftalen, men dette påvirker ikke nogen ret eller afhjælpning af en sådan tredjepart, som eksisterer eller er tilgængelig bortset fra denne lov.
    

  2. Tyskland.  Uanset det modsatte i afsnit 9 (Ansvarsbegrænsning), er virksomheden heller ikke ansvarlig for handlinger af simpel uagtsomhed (medmindre de forårsager skade på eller død af nogen person), undtagen når de er forårsaget af brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser (vertragswesentliche Pflichten).

 

Sidst opdateret: 1. oktober 2020

bottom of page